راهکارهای صنعت و معدن

سرپرستان تأسیسات صنعتی تلاش می کنند کارخانه های خود را در حد مطلوب کارآیی قرار دهند. فرآیندهای صنعتی به ابزار اندازه گیری جریان بسیار دقیق و بادوام نیاز دارند.

نیروگاهها، کارخانجات تولید کاغذ ، کارخانجات شیمیایی و پتروشیمی ، فلزات و معادن ، مواد غذایی و آشامیدنی و از این قبیل صنایع، به کنترل دقیق و اقتصادی میزان مصرف هوا ، آب ، بخار ، مایع ، گاز یا انرژی وابسته هستند.

کنتورهای شرکت ایفاصنعت غرب میزان قابل توجهی از هزینه های نصب و نگهداری کنتورها را کاهش می دهند و با ارائه راه حل های اندازه گیری جریان ، متناسب با نیازهای صنایع مختلف ، محصولات متنوعی را ارائه می دهد.

پاسخگویی به نیازهای مشتری و نوآوری در ایجاد راه حلهای بی نظیر ، تخصص شرکت دانش بنیان ایفاصنعت است.

فلومترهای پیشرفته ی ایفاصنعت غرب ، در بسیاری از صنایع استفاده می شوند که در آن ها دقت ، تعمیر و نگهداری پایین و هزینه بسیار مهم است. از جمله فلومترهای قابل استفاده در صنایع عبارتند از :