دستگاه مونتاژ بردهای الکترونیک

عبارت AOI مخفف AUTOMATIC OPTICAL INSPECTION است.

از این دستگاه به‌منظور بررسی بردهای مونتاژ شده SMD و یا THT استفاده می‌گردد درواقع وظیفه این ماشین جداسازی بردهای سالم از بردهای معیوب است. بردهای سالم به بردهایی اطلاق می‌شود که ظاهر تمامی قطعات و مکان‌های آن‌ها و سایر مشخصات ظاهری آن‌ها از هر لحاظ برابر با برد مرجع باشد.

این دستگاه برای آنالیز کردن بردها از الگوریتم‌های خاص پردازش تصویر استفاده می‌کند درواقع ابتدا تصویری از بردهای PCB تهیه‌کرده و سپس به بررسی آن می‌پردازد.

در این دستگاه‌ها، شرکت سازنده از فنّاوری اسکن نمودن بردها به‌صورت خطی بجای فنّاوری FOV استفاده نموده است که درنتیجه مدت‌زمان اسکن بردها که بسته به‌دقت دستگاه ۸ تا ۱۲ ثانیه می‌باشد همواره ثابت مانده و به تعداد و نوع قطعات بستگی نداشته باشد.