نو اختران

نو اختران

نمایندگی استان :

خراسان رضوی

 مدیریت:

جناب آقای ناصری

  • مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز یک داخل تلاش شمالی 8 - نبش خیابان 8/4 - شرکت مهندسی نو اختران
  • 051-31517-30
  • r_khorasan@ifasanat.com