گل سیمای خاش

گل سیمای خاش

نمایندگی استان :

سیستان و بلوچستان

 مدیریت:

جناب آقای شهنوازی

  • سیستان و بلوچستان - زاهدان - خیابان شریعتی - جنب کوچه ی شریعتی 23 - شرکت گل سیمای خاش
  • 054-33231639
  • sistan@ifasanat.com