فرصت شغلی

خدمات

استخدام مسئول خدماتی       جنسیت:  زن

 • ساعات کاری : 8 الی 17

دیجیتال مارکتر و تولیدگر محتوا

استخدام دیجیتال مارکتر و تولیدگر محتوا برای سایت و فضای مجازی       جنسیت: مرد | زن

 • ساعات کاری : 8 الی 17

طراح گرافیک

استخدام طراح گرافیک       جنسیت: مرد | زن

 • ساعات کاری : 8 الی 17

انباردار

استخدام انباردار       جنسیت: مرد

 • ساعات کاری : 8 الی 17

مونتاژکار قطعات الکترونیکی

استخدام مونتاژکار       جنسیت: مرد

 • ساعات کاری : 8 الی 17

برنامه نویس

استخدام برنامه نویس       جنسیت: مرد | زن

 

 • ساعات کاری : 8 الی 17

نصاب

استخدام نصاب کنتورهای آب       جنسیت: مرد | زن       (به همراه دوره ی آموزشی از طرف شرکت)

 • ساعات کاری : 8 الی 17

کارشناس توسعه بازار

استخدام متخصص بازاریابی و فروش       جنسیت: مرد | زن

 • ساعات کاری : 8 الی 17

مهندس مکانیک

استخدام مهندس مکانیک       جنسیت: مرد | زن

 • ساعات کاری : 8 الی 17

حسابدار | حسابرس

استخدام حسابدار و حسابرس       جنسیت: مرد | زن

 • ساعات کاری : 8 الی 17

امور اداری

استخدام مسئول امور اداری       جنسیت: مرد | زن

 • ساعات کاری : 8 الی 17

مهندس برق و الکترونیک

استخدام مهندس برق       جنسیت: مرد | زن

 • ساعات کاری : 8 الی 17