پروور لوله | (Pipe Prover)

درباره محصول

pipe prover

معرفی پروور لوله

تمامی انواع این پروورها، براساس اصل متداول جابه جایی تکراری حجم مشخصی از مایع در قسمت کالیبره شده لوله کار می کنند.

Pipe پروورها، کالیبراسیون خودکار و داخل سایت(on-site) را برای هرنوع فلومتر نصب شده، از طریق اندازه گیری پایدار ، مطابقت مناسب با دقت و تکرارپذیری مدنظر و کاهش ریسک محاسباتی را ارائه می دهند.

صنعت نفت و موسسه آمریکایی پترولیوم (API) استفاده از پروورهای جابجایی در دو دسته را پذیرفته اند:

 pass پروورهای مرسوم لوله(پروورهای جابجایی با حجم مرجع کافی برای جمع آوری کل ۱۰،۰۰۰ پالس  در واحد –

– UDCDP (پروور جابجایی با حجم مرجع کافی برای جمع آوری ۱۰،۰۰۰ پالس در واحد پاس و استفاده از نرم افزار درج پالس)

جزییات

  • قابلیت نصب
  • دیتا لاگر
  • سایز