کنتور الکترومغناطیسی کانال باز | (EasyMag 900)

درباره محصول

این کنتور ترکیب فلومتر و دریچه کنترلی جهت عملکرد اتوماتیک می باشد که درکانال های باز و نقاط انتهایی مورد استفاده قرار می گیرد، فلوکامپیوتر این سیستم قابلیت محاسبه همزمان سطح مقطع آب درکانال را نیز دارا می باشد.
 

عملکرد بالا
• مجهز به سیستم پشتیبانی از پروتکل های Modbus، DMP3، IEC 60870-5-104
• قابلیت اتصال به سیستم های تله متری، مانیتورینگ و مودم داخلی GSM_GPRS
• دقت ±۱% الی ۲%
• مجهز به سنسور داخلی جهت اندازه گیری ارتفاع بصورت غیرتماسی
• قابلیت موازی کردن چندین دستگاه باهم در کانال های بزرگتر
• عدم وجود هرگونه قطعه خارجی قابل سرقت
• قابل نصب در کانال های بتنی و خاکریز
• قابلیت جایگزینی با فلومترهای پارشال
• قابلیت ساخت در ابعاد و شکل های سفارشی
• قابلیت دفن در بتن

جزییات

  • قابلیت نصب
  • دیتا لاگر
  • سایز